Projekti, inženjering i konzalting u građevinarstvu

Dobrodošli u Istropu!

Tvrtka "ISTROPA" d.o.o. je s vama od 26.11.1996. godine s osnovnom djelatnošću pružanja usluga pripreme i razvoja projekata povišenih standarda, inženjeringa i konzaltinga u građevinarstvu. Stalnim stručnim usavršavanjem i aktivnim sudjelovanjem u realizaciji kako malih tako i velikih projekata, Istropa pruža potrebnu sigurnost u uspjeh.

U vrijeme sve skuplje energije i nepouzdanosti isporuke, vrlo je korisno "okrenuti" se ka alternativnim izvorima odnosno energetski efikasnom koristenju objekata. Kao polozeni energetski certifikator pružamo vam usluge energetskog certificiranja objekata kao i energetski efikasnog projektiranja i gradnje.

O nama

Saznajte više o nama i našim uslugama / djelatnosti

Projekti

Istropa projekti različitih nivoa dovršenosti i lokacija

Reference

Istropa reference građevinskih projekata

Kontakt

Kontaktirajte nas ili posjetite našu lokaciju

Kompletna usluga

Nudimo kompletnu uslugu, od pronalaženja adekvatne lokacije, ishodovanja svih potrebnih dokumenata i projekta, do realizacije i održavanja objekta.

Možemo ponuditi i nekoliko vlastitih projekata različitih nivoa dovršenosti i lokacija, s naglaskom na zajedničko osmišljavanje rješenja i cjelovito praćenje same realizacije projekta.